Facebook pixel

Bük első írásos említése

A település első írásos említése ’Byk’ alakban, egy határleíró oklevélben.

Három Bük nevű falu

A Répce folyásiránya szerinti sorrendben három Bük nevű település jelenik meg a forrásokban: Vincló (Viszló)-Bük, Egyházas-Bük, Mankó-Bük. Lakói köznemesek és jobbágyok voltak. 

A lutheránus vallás megjelenése

Többször tartottak zsinatot -püspökválasztó gyűlést- is a településen, a Bükön és Lócson élő protestáns hívők 1784. március 29-én engedélyt kaptak a Királyi Helytartótanácstól templom- és iskolaépítésre. 1785-ben advent első vasárnapján került sor a templomszentelésre.

Felsőbüki Nagy Pál

A század első felének neves országgyűlési követe volt, hatásos szónoklataiban kiállt a magyar nyelv fejlesztése és a jobbágyok sorsának enyhítése érdekében. 1825-ös országgyűlésen nagyhatású beszédre „válaszul” ajánlotta fel Széchenyi István egy évi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Birtokai nagy része Bükön terült el, így ide épített egy kúriát, és halála után is az itteni plébániatemplom mellé temették.

Vasútvonal kiépítése

Megnyílt a Bécs- Sopron-Szombathely-Nagykanizsa-Fiume vasútvonal (ún. déli vasút), amely Közép-, és Felső-Bük között haladt el, nagyban elősegítve a három Bük polgári fejlődését. 

Bük nagyközség

Alsó-, Közép- és Felső-Bük egyesülése Bük néven. 

Felszínre tört a gyógyvíz

Kőolaj helyett, 1282 méter mélyről, 65-70 méteres vízoszlop tört a felszínre. Az 58 °C-os, közel 15 200 mg/l ásványi anyagot tartalmazó kincs új fejezetet nyitott Bük és a környező települések életében. 

Büki Gyógyfürdő megnyitása

Körülötte fejlődött ki a negyedik településrész, Bükfürdő.

Minősített gyógyhely

Bükfürdő tizedikként nyerte el a gyógyhelyi minősítést hazánkban. 

Golfpálya

Megnyílt Magyarország első, 18 lyukú championship golfpályája. 1 000 000 m2-en 10 000 nyárfa, valamint 7 tó található és 100 különböző madárfaj él.

Bük, a fürdőváros

Bük városi rangot kapott Sólyom László köztársasági elnöktől.

750 éves jubileum

A település első írásos említésének 750. évfordulója.

Az évfordulók éve Bükön

245 éves született, 165 éve hunyt el Felsőbüki Nagy Pál.
120 éve egyesült Alsó-,Közép- és Felsőbük kisközség Bük néven.
65 éve tört fel a büki víz.
60 éve nyílt meg a büki fürdő.
45 éve nyílt meg Bük első (Hotel Bük) és második (SZOT Szálló) szállodája.
25 éve alakult meg a Répcementi Férfikar.
20 éve terstvérváros Bük és Törökbálint.
15 éve kapta a városi rangot Bük.

1265
1549
1784
1825
1865
1902
1957
1962
1979
1991
2007
2015
2022