Facebook pixel

První písemná zmínka o osadě Bük

První písemná zmínka o osadě ve tvaru ’Byk’ v listině vymezující hranice panství.

Tři osady jménem Bük

V dobových pramenech se objevují tři vsi jménem Bük, v pořadí po proudu řeky Répce: Vincló (Viszló)-Bük, Egyházas-Bük a Mankó-Bük. Jejich obyvatelstvo tvořili drobní zemané a nevolníci. 

Rozšíření luteránství

V průběhu několika let se v obci konalo hned několik synod luteránské církve – sněmů, na nichž byli voleni biskupové. 29. března 1784 obdrželi protestanti žijící v Büku a v sousední obci Lócs od úřadu Královského místodržitelství povolení ke stavbě kostela a školy. Kostel byl vysvěcen na první adventní neděli roku 1785. 

Pál Felsőbüki Nagy

V první polovině 19. století proslulý poslanec uherského sněmu, jenž se ve svých působivých projevech zasazoval o rozvoj maďarského jazyka a zlepšení postavení nevolníků. Na sněmu v roce 1825 věnoval hrabě István Széchenyi „v odpovědi“ na jeho podnětný proslov svůj roční příjem na založení Maďarské akademie věd. Převážná část jeho statků se nacházela v Büku, kde nechal rovněž vybudovat kurii a po smrti byl pochován u zdejšího farního kostela.

Vybudování železnice

Zprovoznění železniční trati Vídeň–Šoproň–Szombathely–Nagykanizsa–Rijeka (tzv. jižní dráhy), která procházela mezi obcemi Közép-Bük (Prostřední Bük) a Felső-Bük (Horní Bük) a význačnou měrou napomohla občanskému rozvoji všech tří obcí. 

Sjednocení Büku

Sloučení osad Alsó-Bük (Dolní Bük), Közép-Bük (Prostřední Bük) a Felső-Bük (Horní Bük) ve velkoobec s názvem Bük.

Objevení léčivé vody

Při průzkumných vrtech vytrysklo místo nafty z hloubky 1282 metrů na zemský povrch vodní vřídlo dosahující výšky 65–70 metrů. Poklad o teplotě 58 °C, s obsahem minerálů 15 200 mg/l začal psát v životě Büku i okolních obcí novou kapitolu. 

Otevření Termálních lázní Bük

V okolí termálních lázní postupně vznikla čtvrtá část obce nazvaná Bükfürdő.

Osvědčení léčebných lázní

Bükfürdő získalo jako desáté lázeňské středisko v Maďarsku oficiální osvědčení léčebných lázní. 

Vybudování golfového hřiště

V Bükfürdő bylo otevřeno první osmnáctijamkové golfové hřiště kategorie championship v Maďarsku. Na ploše o rozloze 1 000 000 m² se nachází kolem 10 000 topolů a 7 jezírek a sídlí zde sto různých druhů ptactva.

Lázeňské město Bük

Prezident László Sólyom udělil Büku status města. 

750. jubileum

750. výročí první písemné zmínky o obci Bük.

Az évfordulók éve Bükön

245 éves született, 165 éve hunyt el Felsőbüki Nagy Pál.
120 éve egyesült Alsó-,Közép- és Felsőbük kisközség Bük néven.
65 éve tört fel a büki víz.
60 éve nyílt meg a büki fürdő.
45 éve nyílt meg Bük első (Hotel Bük) és második (SZOT Szálló) szállodája.
25 éve alakult meg a Répcementi Férfikar.
20 éve terstvérváros Bük és Törökbálint.
15 éve kapta a városi rangot Bük.

1265
1549
1784
1825
1865
1902
1957
1962
1979
1991
2007
2015
2022

Aktuální programy

Nenalezeno_