Facebook pixel

Büki Horgász Egyesület

Napijegy váltásához kérem hívják az alábbi telefonszámok egyikét:

Kadarkuti András: +36 30/ 6289497
Lőrincz Tibor: +36 70/ 6723172
Horváth Roland: +36 30/ 4853509

Felnőtt támogatói napijegy: 4000Ft
1db nemes hal és 2kg egyéb elvihető
Gyermek horgász számára: 1500Ft

NAPIJEGGYEL RAGADOZÓ HAL NEM VIHETŐ EL!

Sporthorgász napijegy: 2500Ft
Hal nem vihető el, haltartó szák nem lehet a horgásznál,pontymatrac Kötelező!

A horgásztó víztérkódja: 18-055-1-1

A horgászatot megkezdeni csak a jegy váltása után valamint a fogási napló adminisztrációja után lehetséges!

BÜKI HORGÁSZ EGYESÜLET HELYI HORGÁSZRENDJE 2023-TÓL

A helyi horgászatra jogosult köteles betartani a hrsz.: 1496 Büki horgásztóra az alábbi rendet!

Tilalmi idők (Az országos horgászrend szerint)
Általános ragadozó hal tilalom február1-től április 30-ig (kivéve harcsa), ponty tilalom a közgyűlés által megszavazva érvényben van.
Bárminemű hal telépítés után 3napos általános horgászati tilalom van érvényben!

A Büki horgásztó víztérkódja:18-055-1-1
Felnőtt horgász: Két bottal és botonként max. 2 horoggal horgászhat. A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta legfeljebb 2 db, összesen heti 3 db fogható. Egyéb méretkorlátozás alá nem tartozó halakból napi 3 kg, heti 6 kg, évi 50 kg fogható. Éves összes fogható méretkorlátozás alá tartozó hal 25 db. Ha a fogási napló betelt, a horgász csak új engedély váltása után horgászhat abban az évben.
Éves engedély: 35.000 Ft.

Ifjúsági horgász: 1 bottal horgászhat. A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot összesen heti 2 db-ot. foghat. Egyéb halat napi 1 kg-ot, heti 3 kg-ot es évi 30 kg-ot foghat. Éves összesen fogható méretkorlátozás alá tartozó hal 15 db.
Éves engedély: 20.000 Ft.

Gyermek horgász: Csak 1 bottal horgászhat, felnőtt felügyelettel! Méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot és heti 1 db-ot foghat. Évesen fogható 10 db. Egyéb halból napi 1 kg, heti 3 kg és évi 20 kg fogható.
Éves engedély: 5.000 Ft.

70 év feletti horgász, horgász feleség és mozgáskorlátozott: 1 bottal horgászhat, max. 2 horoggal. Méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db heti 2 db fogható. Egyéb hal napi 1 kg és heti 3 kg és évi 20 kg fogható. Évesen fogható: 15 db méretkorlátozás alá tartozó hal.
Éves engedély: 20.000 Ft.

Kvótajegy: Amennyiben az éves kvótát elérte, új kvóta jegy váltása kötelező, ha továbbra is horgászni kíván. Összege az éves területi jeggyel azonos, elvihető hal mennyisége 10 darab nemeshalNapi jegy a horgásztavunkra felnőtt horgász számára 4.000 Ft-ért vásárolható, 1 db nemes hal és 2 kg egyéb halféleség elvihető. Gyermek horgász számára 1.500 Ft-ért vásárolható.Napijeggyel ragadozó hal nem vihető el.

Sporthorgász napijegy váltható a horgásztavunkra, minden felnőtt horgász számára 2500 Ft-ért vásárolható. A sporthorgász napijegy megváltása NEM jogosítja fel a horgászt bárminemű hal megtartására. Az ilyen jeggyel rendelkező horgász nem tarthat magánál haltartó szákot! Sporthorgászoknak a pontymatrac kötelező!

Horgászni reggel 05.00 órától – este 22.00 óráig lehet.

Éjszakai horgászat: 2023. június 1-től augusztus 31-ig minden szombat Horgászati tilalom van érvényben társadalmi munka, közgyűlés és versenyek napjain 05:00-14:00-ig

!TILOS!Ponty 5 kg feletti elvitele és ezért a horgászathoz a mérleg használata kötelező! A tavon horgász stég építése, valamint csónakból horgászni. Horgászat nélküli szoktató etetés. Törpeharcsa visszaengedése tilos! Compót és aranyhalat megtartani Tilos! Minden horgásznak joga a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesületi vezetőség, rendőrség stb.) bejelenteni. A garázda személyeket a horgász köteles bejelenteni, lehetőség szerint beazonosítható módon. /rendszám stb./ A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztán tartani.Szemetes helyen, történő horgászat azonnali területi jegy bevonás jár. (min. 1 hónap időtartamra)A területi jegy megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása érdekében a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. A horgászati tevékenység során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.Tilos a vízparton történő halpucolás, halajándékozás! A kifogott élőhalat – kivétel a csali hal - kizárólag vízben lehet tartani. A kifogott halat vödörben vízben, szárazon, lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!!! Horgászat végén a nemes halakat a horgász köteles a vízpart elhagyásakor azonnal életteleníteni! A drótszák használata tilos! Horogszabadító használata kötelező!Horog nélkül szerelt segédbot - Pl.:marker úszó, etetőrakéta, stupek bejuttatása céljából történő - alkalmazása nem minősül horgászkészségnek, így az szabadon használható. A segédbotot a horgász köteles a halászati őr felhívására egyértelműen bemutatni az ellenőrzéskor.A horgász lakott területen belül a közvilágítás felkapcsolásával azonos időben köteles horgászhelyétjól láthatóan kivilágítani.Balesetvédelmi okok miatt a vízparti munkák (kaszálás, fűnyírás, bozótolás) ideje alatt a horgász köteles szüneteltetni a horgászatot.Amennyiben a területi jegyen került feltüntetésre az éves mennyiségi korlátozás nemeshalból, akkor a területi jeggyel engedélyezett éves nemeshal kvóta elérését követően új területi jegy, vagy kvóta jegy váltására kötelezett az engedély birtokosa, ha továbbra is horgászni kíván.Állami horgászengedély (fogási napló) elvesztése esetén új területi engedély váltása kötelező!A kifogott és megtartott nemeshal tömegét a fogás után egyedenként azonnal a dátum és az óra, perc pontos feltüntetésével vele azonos sorba kell bejegyezni.Az egyéb hal tömegét a horgászhely elhagyásakor a fogási naplóba kötelezően be kell jegyezni.A fogási napló kizárólag golyóstollal vezethető, esetleges javítás áthúzás után csak külön sorban végezhető.Az a horgásztárs, aki a horgászközösségről ( Pl.: egyesületi vezető, halászati őr…stb), más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el és az ide vonatkozó hatályos törvényi előírások mellett a halászati őr jogosult a területi jegyét azonnal bevonni horgászközösségben tett etikátlan magatartása miatt. A halászati őr feljelentése alapján a Szövetség a horgásztárs ellen fegyelmi eljárást kezdeményez az érintett horgász egyesületénél.A horgászvízen kizárólag saját felelősségre lehet tartózkodni és horgászni. A horgászvízen bekövetkező balesetekért, megbetegedésekért vagy anyagi károkért felelősséget nem vállal az Egyesület és nem fedezi az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket. Minden horgász köteles a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001.(XII.27.) BM rendeletet betartani.A horgásztó parkolási rendje: parkolni a kijelölt helyen csak a vízparttal párhuzamosan szabad. Aki 10 kg feletti harcsát fog a büki tavon, az a következő évre éves jegyet kap ajándékba. A fogást be kell mutatni valamelyik vezetőségi tagnak vagy tógazdának (fotó, mérleg)!

Tisztelettel: Vezetőség