Facebook pixel

Evangelický kostel

Jaký je Váš názor

Stavbu vlastního chrámu, jenž se nachází v městské části Dolní Bük, umožnil zdejším evangelíkům toleranční patent císaře Josefa II.

První bohoslužba se v kostele postaveném v jednoduchém stylu konala na první adventní neděli roku 1785 a v roce 1826 dostal kostel také vlastní věž s oplechovanou helmicí. Podle nařízení tolerančního patentu kostel nemohl stát na hlavní ulici nebo s průčelím směrem do ulice a nesměl mít věž.

Stavba má obdélníkový půdorys, kůr lemující po třech stranách interiér kostela je podpírán dřevěnými sloupy a z dřevěných trámů je i strop. Klasicistní oltář i za ním stojící kazatelna s baldachýnem jsou dílem truhlářského mistra s monogramem MM z roku 1795. Oltářní obraz pochází z roku 1884. Křtitelnice stojí na původní balustrové podstavě.

Do 80. let 19. století zdobily stěny kostela erby místních evangelických šlechtických rodů. Dnes zde můžeme spatřit mramorovou desku na památku biskupa Ference Gyurátze (1841–1925), pocházejícího z Dolního Büku. 

Aktuální programy

Nenalezeno