Facebook pixel

Széchenyiho park (Roviny času, pomník revoluce v r. 1956, městská fontána)

Jaký je Váš názor

Széchenyiho park v sousedství radnice tvoří působivý celek přibližující historii města.

Celek městské fontány symbolizuje někdejší tři části obce, jejichž sloučením vznikla na počátku 20. století obec Bük, stejně jako tři milníky v její historii: založení (1265), sloučení ve velkoobec (1902) a povýšení na město (2007).

Prostorová plastika nazvaná Roviny času vznikla u příležitosti 750. výročí založení dnešního Büku (2015), symbolizuje kontinuitu po sobě jdoucích pokolení a připomíná všechny zde žijící generace.

Nejnovější umělecké dílo, umístěné ve veřejném prostoru našeho města, představuje práce výtvarného umělce Jánose Blaskóa z nedaleké Zsennye. Pomník revoluce v roce 1956 znázorňuje portrét člověka nuceného opustit svou vlast.