Facebook pixel

Vasvár

Jaký je Váš názor
1

Vasvár byl v době založení uherského státu centrem župy.

Význam této starobylé osady ve středověku byl dán kromě její geografické polohy také zdejším zpracováním železa. Klášter a kostel dominikánů, který je významnou památkou v kontextu celého Maďarska, byl postaven v polovině 13. století. V místním muzeu si můžeme prohlédnout expozici přibližující dominikánského řádu a historii Vašské župy i umělecký odkaz předčasně zesnulého sochaře Richárda Töröka. Krásně zrekonstruovaný Dům míru, kde byl podle tradice v roce 1664 podepsán vasvárský mír, je dnes místem konání nejrůznějších akcí a výstav. Od poloviny 19. století se stal Vasvár známějším díky mariánským poutím. Starobylé poutní místo Szentkút vítá návštěvníky v malebném přírodním prostředí s malou kaplí, vyřezávanou křížovou cestou a křišťálově čistou studánkou. Na kraji města se nachází zrekonstruovaný úsek pohraničního opevnění z 10.–11. století, tzv. Vasvárské šance.