Facebook pixel

Za zajímavostmi Csepregu a okolí

20 km
 2
března, dubna, května, června, července, srpna, září, října
Asphalt: 100% (20 km)
Cyklovýlet

Trasa: Bük (Bükfürdő) – Csepreg: Boldogasszony-tó – Csepreg – Bük (Bükfürdő)

Délka trasy: 20 km

Převýšení: 60 m

Odhadovaný čas: asi 2 hodiny

Doporučený typ kola: trekingové, krosové, horské

Odkaz na trasu: https://www.strava.com/routes/17219392

Na vyjížďku se vydáme od letního vchodu do centra Bükfürdő Thermal & Spa po cyklostezce vedoucí po promenádě Lajose Bernátha (Bernáth Lajos sétány).

V části města Dolní Bük (Alsó-Bük) sjedeme z cyklostezky na hlavní silnici směrem na obec Acsád. Krátce nato přejedeme říčku Répce a na křižovatce hlavních silnic zabočíme doprava směrem na Csepreg. Tento úsek cesty je tvořen stromořadím krásných topolů vysokých 8–10 metrů. Krátce nato zabočíme doleva k jezeru Boldogasszony-tó (jezero Blahoslavené Panny Marie), na které nás po levé straně upozorní cedule.

Po štěrkové cestě dojedeme k jezeru, u nějž můžeme pokračovat po travnatém náspu na severní straně. V okolí jezera si můžeme na chvíli odpočinout, tento úsek trasy je součástí Mariánské poutní cesty.

Od jezera se vydáme po polní cestě vedoucí kolem křížové cesty k novogotické kapli Blahoslavené Panny Marie těsně před Csepregem. Předchůdcem dnešní kaple byl kamenný románský kostel s půdorysem 31 x 11 m, obehnaný mohutnou kamennou zdí, který byl však v roce 1861 kvůli narušené statice zbourán. Na jeho místě nechal hrabě Gyula Jankovich vystavět v roce 1869 pro své předky, Antala Jankoviche a jeho rodinu, dnešní novogotickou kapli. Křížová cesta z roku 1867, vedoucí ke kapli, vděčí za svůj vznik tehdejšímu řediteli cukrovaru Schöller Gusztávu Carstanjenovi. (Patrně i jako výraz díků za to, že na stavbu cukrovaru mohly být použity kamenné kvádry ze zbouraného kostela.)

Jakmile projedeme kolem křížové cesty, dorazíme k asfaltové silnici, po níž se dostaneme do Csepregu. Zde najdeme pomník připomínající doby, kdy tu supěly parní lokomotivy a fungovala železnice. V rámci vyjížďky můžeme navštívit zdejší pamětihodnosti nebo si odpočinout v parku a poté pokračovat směrem k severu po cyklostezce projíždějící městem. Na kruhovém objezdu za městem zabočíme doprava a po samostatné cyklostezce dojedeme zpět do výchozího bodu v Bükfürdő.