Facebook pixel

Park u kostela svatého Klimenta

Jaký je Váš názor

Projekt číslo GINOP-7.1.9-17-2018-00034 s názvem „OD KULTU SVATÉHO KLIMENTA PO KAŠNU SVATÉHO KLIMENTA“ byl realizován v rámci grantového programu „Rozvoj integrovaných produktů a služeb turisticky frekventovaných regionů“ a jeho celkový rozpočet činil 276.997.454 forintů.

Díky grantové dotaci a finanční podpoře místní samosprávy mohlo dojít k obnově parku obklopujícího farní kostel v Büku. Těžištěm celého projektu byl při přípravě plánů přirozeně samotný kostel, k němuž vede ze všech stran soustředná síť kruhových dlážděných chodníků umožňujících také přístup ke všem pomníkům a sochám. Působivé noční osvětlení parku zajišťují moderní LED svítidla. Při příležitosti otevření parku svatého Klimenta (12. července 2020) se konala také slavnostní mše svatá celebrovaná biskupem Dr. Andrásem Veresem, nejvyšším představeným Győrské církevní diecéze.