Facebook pixel

Sdružení rybářských sportovních spolků župy Vas

Sdružení rybářských sportovních spolků župy Vas, které v současnosti hospodaří na vodních plochách o rozloze 1373,61 hektarů, je oprávněno k využívání 25 tekoucích a 18 stojatých vod v župě Vas a 4 tekoucích a 2 stojatých vod v župě Zala. V roce 2016 zahrnovalo sdružení 28 členských spolků s celkem 6606 členy. Kromě sportovního rybářství se organizace soustřeďuje především na ochranu přírody, ryb a jejich přirozeného prostředí, i na výchovu mládeže.

Cílem našeho sdružení je ochrana přírodních hodnot na jím obhospodařovaných vodních plochách, stejně jako neustálý rozvoj a zvyšování povědomí o nich v tuzemsku i v zahraničí. Usilujeme o to, aby se naše revíry staly oblíbenými středisky sportovního rybářství s bohatou rybí populací, která jsou dostupná pro širokou skupinu obyvatel a poskytují možnost příjemného a kvalitního odreagování pro členy všech klubů našeho sdružení.

Aktuální programy

Nenalezeno_