Facebook pixel

31. dožínkové slavnosti


Archivovaná stránka
09.07.2022 15:00 - 23:55

9. července

31. dožínkové slavnosti

14.00 Slavnostní mše ve farním kostele sv. Klimenta
16.00 Slavnostní zahájení
16.30 Pestrobarevný průvod s kočáry a koňskými spřeženími – ukázka ručního kosení
19.00 Folklórní program – vystoupení Souboru lidových tanců Eleméra Muharayho z Bagu
20.30 Hvězdný host
21.30 Dožínkový bál s hudební skupinou Spontán
Řemeslný jarmark, historické hry a hřiště TOMA a jeho tým
20 let přátelství ve fotografiích – výstava v Atriu

místo konání: Kulturní a sportovní centrum Bük – Atrium