Facebook pixel

Katolický farní kostel svatého Klimenta

Jaký je Váš názor
4

Místní farní kostel se nachází v samém středu města.

Kostel je zasvěcen svatému Klimentovi, jenž zemřel mučednickou smrtí a řadí se mezi nejstarší církevní světce. Ke stavbě gotického chrámu z roku 1408 byly využity také některé části dřívější románské svatyně. Oltářní obraz zachycující svatého Klimenta v papežském rouchu, obklopeného davem radujícím se z právě nalezené vody, a s kotvou jakožto symbolem mučednictví u nohou, je dílem Ference Storna staršího. Díky kostelu se obec Közép-Bük (Prostřední Bük), jež je pravděpodobně nejstarší částí dnešního města, v minulosti nazývala Egyházas-Bük (Církevní či Kostelní Bük). Za svou dnešní podobu jednolodní stavby s postranními kaplemi kostel vděčí barokní přestavbě, avšak na stěnách interiéru můžeme dodnes vidět fragmenty odkazující k dřívějším dobám. V přilehlém parku, který je chráněným přírodním územím, se nachází mnoho soch a pomníků, mimo jiné mariánský sloup z 18. století nebo místo posledního odpočinku věhlasného řečníka a politika uherského reformního období Pála Felsőbükiho Nagye.

https://szentkelemenbuk.hu/mass-schedule-messordnu...

Aktuální programy

Nenalezeno_