Facebook pixel

Ekumenická kaple

Jaký je Váš názor
5

Výraz ekumenický je řeckého původu a označuje univerzální, celosvětové církevní hnutí za účelem sjednocení všech křesťanů světa.

Hledání jednoty spojující všechny křesťany bylo také jedním z hlavních cílů Druhého vatikánského koncilu. Jediná ekumenická kaple v Maďarsku, která není ve správě církve, nýbrž samostatné nadace, byla otevřena v roce 2003. Za kapli v Bükfürdő můžeme vděčit paní Jezierski Lászlóné, která do vlasti přesídlila ze Spojených států a iniciovala založení Nadace pro ekumenickou kapli, jejímž hlavním cílem byla právě výstavba a provoz ekumenické kaple. Autorem architektonického návrhu je Péter Gáspár, okna jsou dílem Zsanett Dancs. V interiéru kaple můžeme vidět nástěnnou malbu Ernőa Csonky s názvem „Kristus uzdravuje chromého“.

Aktuální programy

Nenalezeno