Facebook pixel

Sopron

Jaký je Váš názor
5

Korunovační město Šoproň bylo jedním ze sedmi nejdůležitějších svobodných královských měst středověkých Uher. Historické městské jádro ze 17. století se dodnes uchovalo jako jednolitý celek v téměř původní podobě. Právě zde najdeme po hlavním městě nejvíce památkově chráněných staveb a při procházce uličkami v centru města budeme mít pocit, jako bychom se ocitli zpět ve středověku. Historie Šoproně sahá až do dob starověkého Říma, kdy se město s postavením municipia nazývalo Scarbantia. První období rozkvětu město prožívalo na přelomu 16. a 17. století díky zde pořádaným zemským sněmům a korunovacím. Novověká historie byla určována především blízkostí hranic země. Železná opona po druhé světové válce Šoproň na několik desetiletí izolovala nejen od sousedních západních regionů, ale i od ostatních obcí v Maďarsku. Událostí známou jako Panevropský piknik, která se uskutečnila 19. srpna 1989 v blízké Sopronpusztě, město symbolicky otevřelo brány do světa. Šoproňská vinařská podoblast je jednou z maďarských historických vinařských oblastí. Tradice pěstování vinné révy sahá taktéž až ke starým Římanům, přičemž převážnou většinu zdejší produkce představují vína červená, typickou odrůdou je frankovka. Neodmyslitelnou součástí procházky po městě je návštěva sklípku některého ze zdejších vinařů, tradičně nazývaných poncichteři.

Podrobnější informace: http://turizmus.sopron.hu/