Facebook pixel

Büki- bükfürdői menetrend szerinti személyszállítás határozatlan ideig szünetel


Archivált oldal

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A veszélyhelyzetet a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben november 4. napjával léptette életbe a Kormány.

Bük Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti jogkörében a következő döntést hozza:

Bük Város Önkormányzata a Képviselő-testülete 188/2017. (06.26) számú határozat alapján 2017. június 30-án „Vállakozói keretszerződést” kötött a Büki Lokomotív Kft.-vel (9737 Bük, Kristály u. 37.) „Vállalkozási keretszerződés alapján Bük közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátása 2.” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárásaként (továbbiakban: Szerződés). A Szerződés teljesítése során sem a Megrendelőnek, sem a Vállakozónak felnemróható körülmény merült fel mely következményeként a menetrendszerinti buszjárat kihasználatlansága és a szolgáltatásban résztvevők egészségének biztonsága érdekében 2020. november 16. (hétfő) üzemzárástól a menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatási ellátást Bük Város közigazgatási területén határozatlan ideig felfüggesztem.

Forrás: buk.hu