Facebook pixel

Smederg

Naše firma funguje od roku 1996. Věnujeme se především výrobě a distribuci kosmetiky a léčebných přípravků na bázi léčivé termální vody.

Provádíme odbornou činnost v oblasti komplexního využití termální vody a hydroterapie. Ke jménu majitele naší firmy se pojí výroba první maďarské termální krystalické soli (Sárvári Thermálkristály, 1985) a její uvedení na trh. Vlastníme několik patentů v oblasti zpracování a využití léčivé vody.

Při procesu výroby našich přípravků uplatňujeme systém řízení jakosti ISO 9001.

Naším cílem je seznámit i Vás stejně jako téměř půl milionu dosavadních uživatelů s přípravky vyrobenými za využití proslulého maďarského termálního bohatství.

„Nechť se i Vaše koupelna stane svatyní léčivé vody!"